Koncept CONVERSE

 

Burka Nike z cyklu Converse / rok 2005 / tisk na fotopapír / rozměr 50 x 70 cm / cena 8 000,- Kč   

Burka Nike (part of Converse) / year 2005 / printing on photo paper / size 50 x 70 cm /  price 320,- EUR

 

 

Koncept Converse
Cyklus Converse se skládá z objektů – tradičních muslimských výrobků, které jsou designovány tak jak by mohly vypadat, kdyby je vyráběly západní nadnárodní firmy pro muslimské spotřebitele.

Concept Converse
The project Converse consists of objects, photographs, video and performance. Objects, typically associated with Muslim cultures, were branded by famous western multinational companies for Muslim consumers. Part of the Converse project is a performance – presentation for managers
– entitled United Brands for World Peace.

 

 

 

 

 pohled do instalace výstavy Ballkunstler v Museum der Bildenden Kunste v Lipsku v Německu roku 2006

Installation view at the exhibition Ballkünstler in Museum der Bildenden Künste, Leipzig, Germany, 2006

 

 

 

 

 

 

Ghutra Adidas z cyklu Converse / 2005 / tisk na fotopapír / rozměr 50 x 70 cm / cena 8 000,- Kč

Ghutra Adidas (part of Converse) / year 2005 / printing on photo paper / size 50 x 70 cm /  price 320,- EUR
.
.
.

Turban Gore-Tex /  2005 / mixed media / neprodejné / unsaleable

 

 

 

 

 

 

Jambia Victorinox / 2005 / mixed media, 30 x 10 cm / neprodejné / unsaleable

 

 

 

 

Ghutra Hermés / 2005 / výšivka na textilii / neprodejné
Ghutra Hermés / 2005 / object / embroidery on textile / unsaleable

.

.

.

.

.

Koncept PROHIBICE V PARLAMENTU

 

 

Pošlapání práv menšiny / 1999 / tisk na papír / formát 50 x 70 cm / cena 3 000,- Kč
Trampling the rights of the minority / 1999 / print on paper / size 50 x 70 cm / price 120 EUR
.
.

První projekt skupiny Pode Bal v roce 1999 byl koncipován jako protest proti chystané novele „drogového zákona,“ §187a. Tuto novelu skupina Pode Bal chápala jako zásah proti občanským svobodám. Plakáty byly koncipovány pro prostor poslanecké sněmovny. Tam také visely v týdnu, kdy šel návrh do tretího čtení. K plakátům se byly nuceni vyjádřit představitelé nejsilnejších politických stran. Antonín Kopp autorem těchto plakátů.

The first project of the Pode Bal group in 1999 was conceived as a protest against the upcoming amendment to the „drug law,“ §187a. The Pode Bal group understood this amendment as interference with civil liberties. The posters were designed for the space of the Chamber of Deputies. They also hung there in the week when the proposal went to the third reading. Representatives of the strongest political partieswere forced to comment on the posters. Antonín Kopp is the author of these posters.
.
.
.

Ježíš měl rád víno / 1999 / tisk na papír / formát 50 x 70 cm / cena 3 000,- Kč
Jesus liked wine but that doesn’t mean he hated cannabis / 1999 / print on paper / size 50 x 70 cm / price 120 EUR
.
.
.
..

 

Policista / 1999 / tisk na papír / formát 50 x 70 cm / cena 3 000,- Kč
The policeman will correct your son’s thinking / 1999 / print on paper / size 50 x 70 cm / price 120 EUR

WORK IN PODEBAL | 2013 | . . . . . . . .