Trash Go To Heaven – Heineken 2006 print on canvas 80 x100 cm

 

Odpadky jdou do nebe

Mnoho z nás mělo v dětství období, kdy jsme si personifikovali věci tak, že byly pro nás živým tvorem. Později jsme se v hodinách fyziky učili, že hmota a enrgie je nezničitelná, pouze se může transformovat do jiné hmoty nebo energie. Tato transformace – recyklace odpadu se nyní začíná zdát jako podmínkou přežití planety a i když ji bereme spíše jako otravnou povinnost, můžeme se u kontejneru povýšit na bohy s vědomím nového života odpadků a činit tak jakoby se jednalo o metafyzický nadnárodní rituál chránící planetu, která se stává smetištěm
Universa.


Trash Go To Heaven 

Trash Go To Heaven There were times for many of us during childhood when we personalised things around us as if they were living creatures. Later we were taught in physics that matter and energy are indestructible, they can only be transformed into another substance or energy. This transformation – recycling of trash – is now starting to seem like the the only option for survival of the planet and even if we take it more as an annoying obligation, we can elevate ourselves at the container to the level of gods with the knowledge of the new life of our trash, and do so as if it were a metaphysical multinational ritual protecting the planet which is becoming a garbage dump of the Universe.

Odpadky jdou do nebe 1 / 2021 / serigrafie  
cena bez rámu 3 000,- Kč

 

 

Odpadky jdou do nebe 2 / 2021  / serigrafie /
cena bez rámu 3 000,- Kč

 

 

 

 

Trash goes to heaven - Sprite

Trash Go To Heaven – Sprite 2006 / print on canvas 80 x 100 cm

 

 

 

 

 

 

 

Heineken Sprite 2

Exhibition Indigo concept space

 

 

 

 

 

 

Heineken Sprie 3Exhibition Indigo concept space

https://www.facebook.com/IndigoConceptSpace?fref=ts

TRASH GOES TO HEAVEN | 2013 | . . . . . . . .