Second space blue

Meta Space accros sky / 1994 / print on canvas  – special material in centre circle / 120 x 120

 

 

Meta Space

Obrazy jsou pokusem vytvořit jakousi optickou bránu, kdy při delším pohledu do kruhu můžeme mít pocit pronikání do paralerní reality naším šestým smyslem.. Otvor v centru obrazu působí jako otvor do dalšího prostoru (je vypněn látkou pohlcující světlo). Otvor je zde jakýmsi kukátkem
v oponě vesmíru do jiného prostoru – Meta Space.

The paintings are an attempt to create an optical gate, where the longer view to the circle we can feel penetration to parallel reality our sixth sense.
A hole in the center of the image is indeed opening place – hole which is filled cloth absorbs light.
The hole is like a sort of peephole in the curtain universe. 
This gives the
viewer feeling of a diferent space – Meta Space.

 

 

 

Screen shot 2012-03-19 at 15.06.31

 

 

 

 

 

 

Second space

Meta Space Behalf Body /  1994 / print on canvas  – special material in centre circle / 120 x 120

 

 

 

 

 

Screen shot 2012-03-19 at 15.06.47

META SPACE | 2013 | . . . . . . . .