Krása krize – Beauty Crisis 001 / 110 x 120 / print on canvas

 

 

Krása krize / Beauty crisis / Jiří Valoch

V rámci aktivit skupiny PODE BAL reprezentoval (viz poslední výstava Malík Urvi II v holešovické Galerii DOX, „věnované“ velkoformátovým portrétům soudců a státních zástupců z komunistického režimu) jednu z mála důsledných podob politicky kritického umění, jež u nás vzniká, někdy velice direktivního (třeba právě Malík Urvi I i II), jindy dřív symbolického či metaforického, třeba umístění dvou částí cihly na jednu z předních stěn budovy Národní galerie tak, že na první pohled vypadá jako její „proražení“, zafixované právě v momentu, kdy jej vidíme . Ovšem Antonín Kopp je jedinečný umělec i ve své sólové tvorbě – do Zlína jsem jej pozval proto, že jsem byl doslova nadšen konceptem, poprvé vystaveným v jedné komorní galerii pražského Mánesu . Velká ironie, ale naprosto perfektně reflektující svět umění v jeho skutečné podobě: přitom si uvědomíme, že čárové kódy nás již prakticky obklopily na všech užitečných i neužitečných, zbytných i nezbytných věcech ze světa kolem nás, světa mimo onen artificiální svět umění, světa, ve kterém (bohužel?) žijeme . Není to na rozdíl od některých akcí PODE BALU kritika politiky, reflexe minulého a současného – naopak, obrací se ke světu umění samotného a ke změnám, které také on prodělal.
V Roce 2007 vznikal cyklus Krása krize podle Koppa, protože si uvědomil dvojznačnost právě těchto lineárních geometrických sestav na nejrůznějších věcech : samy o sobě to mohou být esteticky velice působivé lineární sestavy – a tak vyzkoušel první podobu jejich přehodnocení, tj. různými způsoby plošné organizace je proměnil v nové, vlastní autonomní obrazy . Již tato dvojznačnost je působivá : uvědomujeme si, že základem je ona utilitární funkce, jež dovoluje celému tržnímu systému s námi optimálně manipulovat, třeba i proti naší vůli . Ale zároveň je to tak krásná geometrie, že jsme zaujati objevením těchto kvalit a jejich transferem do roviny obrazu. Jejich původ, resp. způsob jejich vzniku by nás měl varovat, ale jsou tak výtvarně dokonalé, že si ani nechceme připustit, že jsou vlastně též reflexemi onoho světa, jenž námi manipuluje – měli bychom je vlastně zavrhnout pro způsob jejich vzniku, pro účel materiálu, jenž byl na počátku . A tak se snažíme omluvit (si), že se nám prostě líbí .

Ovšem ještě komplexnější hru s námi a s naší láskou k modernímu umění Antonín Kopp rozehrál v sérii apropriací – metoda sama je již v moderním a zvláště postmoderním umění naprosto legální, dokonce je jednou z klíčových . Umělec parafrázuje nebo přesně cituje cizí dílo a buď různými typy zásahů nebo bez zásahů je prezentuje jako dílo vlastní . Občas je z toho nějaký ten skandál, nejčastěji s majiteli autorských práv . Umělci sami jsou dřív tolerantní, vědí, že i autoři apropriací již patří do kontextu moderního a vůbec současného umění, takže třeba jedna z hvězd americké abstrakce věnovala v jeho počátcích svou kresbu Robertu Rauschenbergovi, aby ji mohl vymazat, také Andy Warhol věnoval své originální síto začínající tvůrkyni apropriací Stouvesant, protože věděl, že její koncept je relevantní a umělecky oprávněný. A do této sféry vstoupil jedinečně – totiž s velikou společenskou ironií též Kopp – a zároveň se mu podařilo najít přesně ono místo, kdy nás tak dalece přitahuje estetická kvalita děl, jež jsou již obecně známými „ikonami modernismu“, dokonce si možná vybíral díla, která si zamiloval on sám . A potom do nich intervenoval tak, že je to někdy možno vnímat i jako jejich estetické přehodnocení – zvolenou plochu promění v čárový kód ! Jak citlivé, jak inteligentní, žádné ničení, vždy» pracuje s vlastními reprodukcemi, nejprve s kopiemi malířskými, potom počítačovými . Ale jak silná ironie a společenská kritika je v tom obsažena . Všichni ti krásní Mondrianové, Malevičové či Rothkové se samozřejmě již dávno stali pouze součástí neúprosného cynického tržního mechanismu, jenž se v posledních dvou dekádách stal i prostředím naším . Někteří z nás tyhle obrazy milovali od mládí, já také, ale skutečnou cenu jim již dávno samozřejmě určoval cynický trh . A skutečně, tato Koppova „velká hra s modernou“ je rozehrána přesně tak, že nás vždy znovu uchvátí jejich krása … Takže ji můžeme mít již zase i my sami doma – sice v Koppových apropriacích, ale i ty se již staly legitimní součástí soudobého umění … Aby byla škála této velké hry s osudem moderního umění úplná, rozšířili jsme ji i o čistý monochrom jako odkaz k této subtilní linii výtvarné tvorby, a krásnou interpretaci obrazu Zdeňka Sýkory . Tomu všichni kolegové záviděli a přitom byl jen objektem přesné tržní manipulace . Trh má totiž vždycky nakonec ve správném kapitalismu úspěch, dokonce dokáže prodat i kritiku svého cynického mechanismu, jak se přesvědčil i jeden z protagonistů politických a tržně kritických konceptů Hans Haacke (i když měl jednu výstavu zakázánu, protože příliš nahlédl do pozadí newyorského obchodování s pozemky). Také obrazy Antonína Koppa si můžeme koupit, protože v této zemi si už i jeho umění též našlo svou cestu k obchodu. Ale jsou alespoň jasnou, by» subtilní reflexí toho, s čím žijeme. A tak jsou jeho obrazy kritikou i novou cestou, jak zpřítomnit jejich kvalitu. Zapojení počítačových tisků pak dovoluje, aby ještě více akcentoval jejich manipulovanost – ale tím je jen zdánlivě paradoxně zmnožil a učinil tak pro nás dostupnějšími . Další velká ironie nebo cesta, jak moderní umění učinit dostupnějším, když ty slavné předlohy jsou dávno nedostupné. Kdoví?

Jiří Valoch 2010

http://www.studio6-15.cz/minigalerie/kopp.php

 

 

Krása krize 001 – Beauty Crisis 001 / 2008 / tisk na plátně – print on canvas / 110 x 100 cm

 

12 000 Kč /  480 EUR

 

 

 

 

Krása krize 001 v galerii Art & Design – Praha

 

 

 

 

 

3 copy

Krása krize 002 – Beauty Crisis 002 / 2008 / tiak na plátně – print on canvas / size 110 x 100 cm

10 000 Kč /  400 EUR

 

 

 

 

 

 

 nejlepší galerie, trh s uměním, art for office, obrazy pro firmy, obrazy pro kanceláře, jak vybírat obraz, investice do umění, uměním proti krizi, Best galleries, art market, art for office, image for the company, paintings for offices, how to select artistic image, investing in art, art against crisis

 

Trvale udržitelný růst / Sustainable growing / Prague Art 2013 / květináč+ean kód / flowerpot+ean code / Prague Art 2013

3 000 Kč / 120 EUR

.

.

.

.

 

Krása krize 003 – Beauty Crisis 003 / 2009 / tisk na plátně – print on canvas /  100 x 110 cm

 

12 000 Kč   /  480 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 copy

 Krása krize 004 – Beauty Crisis 004 / 2009 / tisk na plátně – print on canvas / 110 x 110 cm

10 000 Kč    /   400 EUR

 

 

 

 

 

 

nejlepší galerie, trh s uměním, art for office, obrazy pro firmy, obrazy pro kanceláře, jak vybírat obraz, investice do umění, uměním proti krizi, Best galleries, art market, art for office, image for the company, paintings for offices, how to select artistic image, investing in art, art against crisis

Krása krize 004 – Beauty Crisis 004 / 2009 / print on canvas / 220 x 220 cm

16 000 Kč   /  640 EUR

.

.

.
.
,

 

Krása krize 005 – Beauty Crisis 005 / 2009 / tisk na plátně – print on canvas / size 110 x 110 cm

10 000  Kč    /   400  EUR

.

.

 

Beauty Crisis 005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piano

Krása krize 006 komposition – Beauty Crisis 006 composition / 2009 / tisk na plátně – print on canvas / 100 x 100 cm

 

12 000 Kč   /   480 EUR

 

 

 

 klavirista

 Beauty Crisis 006 – composition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z obrazu rusky maliri copy

Krása krize 007 – Beauty Crisis 007 multiplication / 2009 / tisk na plátně – print on canvas / size 100 x 100 cm

 

10 000 Kč    /   400  EUR

 

 

 

 

 

nejlepší galerie, trh s uměním, art for office, obrazy pro firmy, obrazy pro kanceláře, jak vybírat obraz, investice do umění, uměním proti krizi, Best galleries, art market, art for office, image for the company, paintings for offices, how to select artistic image, investing in art, art against crisis

Beauty Crisis 007 / 200 x 220 / 16 000,- Kč

 

 

 

 

nejlepší galerie, trh s uměním, art for office, obrazy pro firmy, obrazy pro kanceláře, jak vybírat obraz, investice do umění, uměním proti krizi, Best galleries, art market, art for office, image for the company, paintings for offices, how to select artistic image, investing in art, art against crisis

Krása krize 008 – Beauty Crisis 008  / 2009 / tisk na plátně – print on canvas / size 110 x 100 cm

10 000  Kč    /   400  EUR

 

 

 

 

 

Krás krize 008

 

 

 

 

 

Krása krize 005 – Beauty Crisis 005 /  2009 / tisk na plátně – print on canvas / size 110 x 110 cm

10 000  Kč  /   400  EUR

 

 

 

 

 

 

 

Beauty Crisis 001, nejlepší galerie, trh s uměním, art for office, obrazy pro firmy, obrazy pro kanceláře, jak vybírat obraz, investice do umění, uměním proti krizi, Best galleries, art market, art for office, image for the company, paintings for offices, how to select artistic image, investing in art, art against crisis

Beauty Crisis 001  / Beauty Crisis 002

 

 

 

 

 

 

 

BEAUTY CRISIS | 2013 | . . . . . . . ., NEOFUTURSMUS full text