enjoy colors South Bohemia pond

Enjoy colors sounth Bohemia pond / 1992 /print on canvas / 110 x 70 cm

.
.
,

 

Koncept vychází z poznatku, že objekt pozorováný z velmi malé vzdálenosti, může působit na diváka rozdílně oproti tomu je-li pozorován jako celek.
Tento jev je využit ve struktuře těchto obrazů tak, že ze vzdálenosti do 1 metru vnímáme obraz jako abstraktní barevné plchy.
Užíváme si nejprve krásy čisté abstraktní barevnosti, až posléze vnímáme v obrazu otisk reality.
.
.

 

enjoy color landscape jihočeský rybník interier

Enjoy colors sounth Bohemia pond in interior / 1992 /print on canvas / 110 x 70 cm

 

 

 

 

The concept is based on the knowledge that an object observed from a very small distance can affect the viewer very differently when viewed as a whole.
This phenomenon is used in the structure of these images so that from a distance of up to 1 meter we perceive the image as abstract colorful areas.
First of all, we enjoy the beauty of pure abstract color, until we finally perceive the image of the reality.

 

 

 

enjoy act

Enjoy colors  Act / 1992 /print on canvas / 110 x 70 cm

 

 

 

 

 

 

 enjoy color interier act

 

Enjoy colors  Act / 1992 /print on canvas / 110 x 70 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy colors pastva

 Enjoy colors  in the landscape / 1992 /print on canvas / 110 x 70 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJOY COLORS | 2013 | . . . . . . . .