Postmodernizace abstraktní tvorby Zdeňka Sýkory je součástí dlouhodobého konceptu
– hledání obsahu a smyslu nextmoderny.

Concept of postmodernization of the famous local abstract creator Zdeněk Sýkora.
This late postmodernization is part of a long-term concept – search for Nextmoderna content.

 

 

Zdeněk Sýkora, nejlepší galerie, trh s uměním, art for office, obrazy pro firmy, obrazy pro kanceláře, jak vybírat obraz, investice do umění, uměním proti krizi, Best galleries, art market, art for office, image for the company, paintings for offices, how to select artistic image, investing in art, art against crisis

Zdeněk Sýkora dětem / S. Z. for children / 2007 / print on canvas / size 110 x 120 cm

 

 

 

 

 

 

zdenek sykora strucrure

Zdeněk Sýkora – spokojená, smutná a nešťastná struktura
cheerful, sad and unhappy structure / 2007 / print on canvas / size 110 x 110 cm

 

 

 

zdenek sykora uzovka kobra

Zdeněk Sýkora – kobra56 a užovka 138 / cobra 56 and grass snake 138 / 2007

print on canvas / size 110 x 110 cm

 

 

 

nejlepší galerie, trh s uměním, art for office, obrazy pro firmy, obrazy pro kanceláře, jak vybírat obraz, investice do umění, uměním proti krizi, Best galleries, art market, art for office, image for the company, paintings for offices, how to select artistic image, investing in art, art against crisis

 

gallery Betlémská kaple /Prague

REVITAL LOCAL ABSTRACTION | 2013 | . . . . . . . .