marge and mao

Merge & Mao 2011 / print on canvas / 110 x 50 cm

 

Zhodnocení
Vytvořeno jako reakce na žádost: dejte nějaký svůj obraz na aukci umění.
Mé otázky: Může se bankovka dražit v aukci stejně jako se draží umění ?
Je umělecký zásah do bankovky jejím znehodnocením nebo naopak může její hodnotu výrazně zvýšit ?
Je-li zásah do bankovky trestným činem, je větší, když dojde k zhodnocení bankovky ?
Má symbolika bankovky jinou moc než finanční ? Jak může bankovka změnit nebo povýšit význam obrazu
nebo textu, který se na bankovce objeví nově ? Vytvořenou serii upravených bankovek jsem
nechal dražit v aukcích umělackých děl za každý dollar za vyvolávací cenu jednoho dolaru.
Cena jednoho dolaru vzrostla až stopadesátinásobně.

 

Appreciation
Created as a response to the request: place a piece of your art at an auction.
My questions: Can a bank note be auctioned at an auction the same as art?
Is an artistic intervention into the banknote destruction or vice versa can greatly increase its value?
If interference with banknotes is an offence is it greater when a the banknote gains in value?
Does the symbolism of banknotes have other than only financial power?
How can a banknote change or elevate the meaning of a picture or text that newly appears on it?

 

 

 

img_1048

 

 

 

 

10553635_10204817709354466_8413124259379673794_n

New Town Hall after the auction / print on cúaúer / 42×60 cm

 
John Lenon Vladimir putin

John & Vladimir / print on canvas / 110 x 50 cm

 

 
barak-and-amadeus_3

Barak & Amadeus 2013 / print on canvas / 110 x 50 cm

 

APPRECIATION | 2013 | . . . . . . . .